฿85
ผู้แต่ง : สิทธินี ธรรมชัย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษา :
จำนวนหน้า : 274
ขนาดไฟล์ : 9.5 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
รวบรวมคำกริยาภาษาเกาหลีระดับต้นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันจำนวน 500 คำ ประกอบด้วยการผัน 21 รูป พร้อมความหมายและประเภทของคำกริยา เพื่อให้ผู้อ่านท่องจำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Write a review

Please login or register to review