฿195
ผู้แต่ง : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 318
ขนาดไฟล์ : 19.7 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง การวางแผนในการเจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจา ต่อรอง อำนาจในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน

Write a review

Please login or register to review