฿225
ผู้แต่ง : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 254
ขนาดไฟล์ : 18.6 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ เพราะหาก ?กองหนุน? อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ \"กองหน้า\" ย่อมได้เปรียบ

Write a review

Please login or register to review