SAVE 20%

฿132 ฿165
ผู้แต่ง : มีนา ม. โอวรารินท์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 218
ขนาดไฟล์ : 21.6 mb
ISBN : 9786160422678
ประเภทหนังสือ : ebook
ภัยธรรมชาติเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน ฯลฯ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคเอดส์ ไข้หวัดนก ล้วนคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากเรามีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง หนังสือ “คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ” ช่วยให้เรารู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันในวันที่ภัยมา รู้เท่าทันโรค และรู้รักษาเอาตัวรอดให้ปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review