SAVE 1%

฿199 ฿200
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 211
ขนาดไฟล์ : 22.8 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เป็นหนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนด หลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหารของ Codex และมีแนวโน้มที่จะประกาศให้มีการบังคับใช้ระบบ HACCP ในอนาคต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้เป็นตำราการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

Write a review

Please login or register to review