SAVE 20%

฿156 ฿195
ผู้แต่ง : จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ , ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 54
ขนาดไฟล์ : 22.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง มีความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ เรียนรู้วิธีปลูกกุหลาบ เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ และพื้นที่ ขั้นตอนการปลูกยกแปลง ขั้นตอนการปลูกในกระถาง วิธีดูแล ป้องกันโรคและศัต

Write a review

Please login or register to review