SAVE 20%

฿156 ฿195
ผู้แต่ง : ดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 54
ขนาดไฟล์ : 120.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
คู่มือการปลูกผักบุ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะต้นผักบุ้ง แหล่งกำเนิดจากทั่วโลก รวมถึงสายพันธุ์ผักบุ้งในประเทศไทย แนะนำวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของผักบุ้ง วิธีปลูกที่หลากหลาย และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

Write a review

Please login or register to review