SAVE 25%

฿135 ฿180
Type : Ebook

Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์


Number of Pages : 220 File Size : 12.9 MB
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวชีวิตการทำงานในแต่ละวันของทั้งหัวหน้างานและลูกน้อง เข้ากับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทำได้จริง การเตรียมความพร้อมของตัวเราเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ “เก่ง” และ ”ดี”

Write a review

Please login or register to review