SAVE 19%

฿169 ฿208
Type : Ebook

Author : อนุสรา ผนิศวรนันท์


Number of Pages : 178
File Size : 40.6 MB
ศาสตร์การบำบัดทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพจากประเทศอินเดียที่มีความชื่อว่า หากเราเริ่มต้นที่การดูแลภายในช่องปากก็จะสามารถรักษาจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้เพราะมีความเชื่อว่าทุกอย่างผ่านเข้าไปสู่ร่างกายเรานั้นล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจาก การผ่านเข้าไปทางปากทั้งสิ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products