SAVE 20%

฿148 ฿185
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : น.พ. อภิชัย ชัยดรุณ, ประไพ ชัยดรุณ
ISBN : 9786160432615
Language : thai
Number of Pages : 226
File Size : 16.62 MB
คงไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เชื่อว่าทุกคนปรารถนาให้สุขภาพของตัวเองดีและแข็งแรง หนังสือ “สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง” ฉบับปรับปรุงเล่มนี้เปี่ยมด้วยสรรพสาระความรู้ที่จะเอื้อต่อการสำรวจร่างกายและสังเกตอาการต่าง ๆที่อาจเป็นลางบอกเหตุถึงโรคร้ายที่จะเกิดขึ้น พร้อมภาพการ์ตูนประกอบที่จะช่วยให้เข้าใจง่าย น่าอ่านยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ทันถึงจุดเริ่มต้นของโรคร้ายเพื่อเตรียมการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

Write a review

Please login or register to review
Related Products