SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ประภัสสร เสวิกุล


Number of Pages : 282
File Size : 18.1 MB
นวนิยายในชุด “วรรณกรรมเพื่ออาเซียน” ที่นำเสนอความสัมพันธ์ของคนในอาเซียนผ่านทางวรรณกรรม ชีวิตที่เคยสงบของโสวัณ เด็กนักเรียนธรรมดาๆ คนหนึ่งต้องแปรเปลี่ยนเป็นชีวิตอันแสนทุกข์ทรมาน เขมรแดงบุกเข้ากรุงพนมเปญอันเป็นถิ่นพำนัก กวาดต้อนชีวิตผู้คนขแมร์มากมาย รวมทั้งโสวัณ พ่อ แม่ และน้องอีกสองคนด้วย แม้โสวัณจะได้ทำงานกับเขมรแดง แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าชีวิตเขาและครอบครัวจะอยู่รอดปลอดภัย อาจไม่มีพรุ่งนี้สำหรับพวกเขาก็ได้ โสวัณและครอบครัวจึงต้องหนี...

Write a review

Please login or register to review
Tags: nanmebooks