฿235
Type : Ebook
Year of Publish : 2016
Publisher : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Author : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ISBN : 978-616-92582-1-6
Language : thai
Number of Pages : 226
File Size : 36.69 MB

ชื่อผู้แต่งอุษาวดี สินธุเสน
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทบรรณาธิการที่ผ่านการคัดสรรแล้วจากคอลัมน์ Editor’s Talk คอลัมน์ยอดนิยมในนิตยสาร Secret .. นิตยสารแนวธรรมะประยุกต์ฉบับแรกของประเทศที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับผู้อ่าน พร้อมกับบทความโดนใจที่ผู้เขียนเคยโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค ซึ่งทุกบทความล้วนให้แง่คิด การมองโลกในมุมที่แตกต่างและน่าสนใจ 


เนื้อหาโดยรวมนำเสนอประสบการณ์ในชีวิตที่ผู้เขียนพบเจอ โดยแฝงมุมมอง วิธีคิดในการพลิกเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งร้ายและดี ให้กลายเป็นคติสอนใจ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมอันงดงามของชีวิต ซึ่งแฝงอยู่ในทุกที่และทุกเรื่อง...ทุกบทความจะนำเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติเมื่อต้องเผชิญ “ปัญหา” โดยการใช้ปัญญา เป็นผลให้สถานการณ์พลิกจาก “ร้าย” กลายเป็น “ดี” จาก “เรื่องแย่” กลายเป็น “เรื่องยิ้ม” ได้เสมอ

Write a review

Please login or register to review