SAVE 10%

฿180 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : Albert Camus ผู้แปล: วิจักขณา
ISBN : 9786163430908
Language : thai
Number of Pages : 224
File Size : 1.27 MB
การมีควมสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง แต่สิ่งนี้จะได้มาก็ด้วยการแสวงหาของแต่ละคน ทุกคนควรจะมีความสุขอย่างน้อยก็ในระดับที่พอประมาณ

ความสุขของแต่ละคนนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น จงอย่าคาดหวังกับสิ่งรอบกายเพื่อหวังความสุข แต่จงปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งรอบกายให้ได้มากกว่า

Write a review

Please login or register to review
Related Products