SAVE 10%

฿405 ฿450
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : Joseph Conrad ผู้แปล: วิจักขณา
ISBN : 9786169224976
Language : thai
Number of Pages : 504
File Size : 2.44 MB
ยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

เป็นช่วงที่ความยากจนกำลังแผ่กระจายไปทั่ว โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นจักรวรรดิเรืองอำนาจ แนวคิดต่อต้านรัฐบาลที่นิยมกระจายตัวออกไปมาก ชนชั้นกรรมาชีพพยายามรวมกลุ่มเรียกร้องชีวิตที่ดีขึ้น อังกฤษซึ่งในขณะนั้นยังมองทวีปยุโรปว่าเป็นส่วนที่แตกต่างไปจากตน กลายเป็นที่นี่แนวคิดโค่นล้มทุนนิยมแพร่เข้ามาถึงกรุงลอนดอน โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่ง สายลับกลายเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เขียนขึ้นบนพื้นฐานของการต่อสู้ของแนวคิดทางสังคมที่เป็นจริงในยุคนั้น การแทรกซึมบ่อนทำลายล้วนเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงต่อมา ข้อคิดที่สำคัญจากหนังสือเล่มนี้คือ สังคมในโลกใบนี้คือสถานพยาบาลที่ผู้เข้มแข็งควรช่วยเหลือผู้อ่อนแอ หรือว่ามันได้กลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ผู้อ่อนแอกว่าต้องถูกทำลายล้างให้หมดสิ้น?

"สายลับแห่งความดี" เป็นนวนิยายที่คอนราดเขียน โดยแตกต่างกับหลายๆ เรื่องที่เขามักเขียนเรื่องเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายลับ

ในยุคจักวรรดินิยมรุ่งเรือง มีการกดขี่อย่างรุนแรงอยู่หลายๆ ประเทศ ประชาชนมักไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควรบนพื้นฐานปกติที่ควรได้ควรมี ทำให้เกิดองค์กรไม่ว่าจะในประเทศ หรือบางทีอาจได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเข้ามาปลุกระดมแนวความคิดของการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม ..

Write a review

Please login or register to review
Related Products