SAVE 5%

฿85.5 ฿90
Type : Ebook
Publisher : สมิต 2005
Author : ผู้แปล ศักดิ์ บวร
ISBN : 9786163430489
Language : thai
Number of Pages : 96
File Size : 2.71 MB
กว่าสองพันปีมาแล้ว หลักคำสอนที่ถูกมองว่าที่อื่น ๆ ได้เอกลักษณ์มีรายละเอียดมากจนน่าเบื่อหน่ายที่หลุดออกจากปากของ "ขงจื้อ" นักปราชญ์จีนในยุคโบราณ ยังคงได้รับการยกย่องจากชาวโลกมาจนทุกวันนี้ แม้พวกเราส่วนใหญ่จะยังคงไม่เข้าใจว่านักปราชญ์ท่านนี้มีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร จึงคิดค้นและเรียงร้อยหลักคำสอนที่ดูเหมือนเป็นคำพูดยืดยาดน่ารำคาญ เต็มไปด้วยรายละเอียดแม้กับเรื่องหยุมหยิม แต่แฝงความนัยที่ลึกซึ้งจนยากแก่การเข้าใจ แต่เราก็พอจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของท่านอยู่ที่การอบรมสั่งสอนศานุศิษย์ของท่านให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรมแน่นอน ท่านไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้น แต่ด้วยความที่หลักคำสอนต่าง ๆ ของท่านสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนั่นก็คือ "มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม" หลักคำสอนของท่านจึงได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากผู้ใฝ่รู้ทั่วโลกมานานกว่าสองพันปี

"ปรัชญาของขงจื้อ" จะนำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ่งเพียรพยายามให้เข้าถึงหลักปรัชญาที่ "ยืดยาดแต่ลึกซึ้ง" และเพียรพยายามเข้าถึงตัวท่าน รวมทั้งคัดเลือกหลักคำสอนบางส่วนของท่านมาเสนอให้แก่ผู้ที่อยากจะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้น


ปรัชญาของขงจื๊อ สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้
นำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ่งเพียรพยายามให้เข้าถึงหลักปรัชญาที่ ยืดยาดแต่ลึกซึ้ง และเพียรพยายามเข้าถึงตัวท่าน

Write a review

Please login or register to review
Related Products