SAVE 20%

฿108 ฿135
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ชวนหนี
ISBN : 9786160441259
Language : thai
Number of Pages : 106
File Size : 37.25 MB
นวนิยายเรื่อง “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมสมัยใหม่ของ หนุ่มสาวชาวจีน อันส่งผลต่อนิยามของความรักในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะจากมุมมองของผู้หญิง ผู้เป็นทั้งแม่และภรรยา เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก ทั้งความรักของพ่อแม่ ความรักของหนุ่มสาว ความรักของเพื่อน และจบลงอย่างชาญฉลาด ด้วยความตระหนักรู้ของตัวละครเอกว่า ไม่มีความรักใดจะไม่ปวดร้าว แต่ผู้จะเปลี่ยนความปวดร้าวนี้ เป็นปีติสุขได้นั้นก็คือ ผู้มีความรักนั้นเอง

Write a review

Please login or register to review