SAVE 20%

฿92 ฿115
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : คามิน คมนีย์
ISBN : 9786160407941
Language : thai
Number of Pages : 177
File Size : 19.06 MB
เรื่องเล่าของ "ครู" นักเรียนทุนสู่เยาวชนที่ "ฝันไกลไปให้ถึง" สอดแทรกสาระความรุ้เยวกับการศึกษาต่างแดน อีทั้งยังเปรียบเทียบให้เห็นถึงทัศนคติด้านการศึกษาระหว่างบ้านเราต่างประเทศอย่างน่ารับรู้ยิ่ง

Write a review

Please login or register to review