SAVE 29%

฿89 ฿125
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : โมน สวัสดิ์ศรี
ISBN : 978-974-02-1050-4
Language : thai
Number of Pages : 138
File Size : 4.61 MB
โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
ลอกเปลือก "มายาคติ" ที่ฉาบทาด้วยความสวยงามของทุนนิยม
ผู้เขียน โมน สวัสดิ์ศรี

เรื่องสั้นชุดนี้ฉายภาพ “ผลกระทบ” จากโลกของทุนนิยม ที่ส่งอิทธิพลต่อชนชั้นล่าง ทั้งปัญหาที่ชนชั้นล่างไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ปัญหาที่ชนชั้นล่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับ “การเปลี่ยนแปลงของสังคม” ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งล้วนเป็นพลวัตของยุคสมัย และระบบทางการตลาดที่ยากจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ ทั้งนี้ ยังมีชนชั้นล่างส่วนหนึ่งที่ ปรับตัวได้แต่ต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของตนเองไป โดยยอมแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชนชั้นล่างที่ปรับตัวไม่ได้ จนสุดท้ายต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันโศกสลด

"โมน สวัสดิ์ศรี" พาผู้อ่านเปิดบานประตูแห่งชีวิต ลับคมความคิดกับเรื่องราวสมัญที่ลึกซึ้งหลากมิติ

สารบัญ

- ข้าม
- คำอธิฐานของนางรำ
- หนาวผ้านวม
- ส้วม
- สักการะ
- เสียหมา เสียคน
- เจ้าแสบ
- หญิงชราตาชั้นเดียว
- หนังสือต้องห้าม
- นักแสดงดีเด่น

Write a review

Please login or register to review
Related Products