SAVE 10%

฿176 ฿195
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : Nanmeebooks
Author : Gakken ผู้แปล อังคณา รัตนจันทร์
ISBN : 9786160451029
Language : thai
Number of Pages : 162
File Size : 34.25 MB
"รวบรวมเฉพาะเนื้อหาสำคัญของจุดสำคัญ
เกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน โดยเชื่อว่า

“การท่องจำก่อนนอนเป็นวิธีที่ทำให้ความทรงจำฝังแน่นที่สุด” มาใช้ ซึ่งเป็นเวลาที่
เหมาะสมกับการท่องจำให้เกิดประโยชน์ และทบทวนจุดสำคัญของเนื้อหาวิชาเคมี
ชั้น ม.ปลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าแรกเป็นหัวข้อ “ท่องจำคืนนี้” รวบรวม
เนื้อหาสำคัญแสดงเป็นรูปภาพและการเล่นคำเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ส่วนหน้าที่ 2 เป็น
หัวข้อ “เนื้อหาคืนนี้” อธิบายเนื้อหาในหน้าแรกอย่างละเอียด โดยใช้ประโยคที่เข้าใจง่าย
อ่านเสร็จแล้วก็ทบทวนจุดสำคัญอีกครั้งด้วยหัวข้อ “อีกครั้งก่อนนอน”"

Write a review

Please login or register to review
Related Products