FREE
Type : Ebook

Author : ไม่ระบุ
ISBN : 0000000000000
Language : thai
Number of Pages : 100
File Size : 16.08 MB
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา พุทธศาสนิกชน มาอย่างต่อเนื่องตลอด 71 พรรษาที่ครองเพศบรรพชิต ประวัติพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2466 ที่บ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีพี่น้อง 3 คน หลวงพ่อคูณเป็นบุตรคนโต, อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2487 ที่วัดถนนหักใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาได้รับฉายา ว่า "ปริสุทฺโธ" พร้อมศึกษาพระธรรมและออกธุดงค์ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2496 เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดบ้านไร่ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระญาณวิทยาคมเถร ในปี พ.ศ.2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระราชวิทยาคม ในปี พ.ศ.2539 และเป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิทยาคม ในปี พ.ศ.2547 หลวงพ่อคูณเป็นพระเกจินักพัฒนา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของลูกศิษย์ทั่วประเทศ สั่งสอนให้อยู่ในศีลธรรม ทำความดี และรู้จักการให้ ขณะเดียวกันได้ก่อสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา และบริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่บวชได้ 7 พรรษา จากตะกรุดโทน และตะกรุดทองคำ เพื่อฝั่งใต้ท้องแขน โดยศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมายังวัดบ้านไร่ ส่วนใหญ่ต้องการรับพรจากหลวงพ่อคูณ ให้เคาะศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล และท่านั่งยองที่เป็นภาพคุ้นตาของพุทธศาสนิกชน หลวงพ่อคูณ ได้ทำพินัยกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2543 จำนวน 8 ข้อ โดยให้มอบสรีระแก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ และให้มีพิธีทางศาสนา เป็นเวลา 7 วัน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้า ให้จัดงานแบบเรียบง่าย สำหรับคำพูดของหลวงพ่อคูณ มีลักษณะเฉพาะ แบบตรงๆ เน้นสอนให้ประชาชนทำความดีและช่วยเหลือสังคม เช่น "กูมีแต่ว่าให้ละชั่ว ทำดีกันเท่านั้นแหละบุญบาปมีจริงลูกหลานเอ๊ยให้เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริงให้ละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ" นอกจากนี้หลวงพ่อคูณ ยังมีคำสอนเตือนใจพุทธศาสนิกชนหลายเรื่อง 1 ในนั้นคือการ ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ท่านกล่าวไว้ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี 2553 โดยย้ำไม่ให้ประมาท ซึ่งเสียงของหลวงพ่อคูณที่สอนเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในเรื่องนี้ยังเป็นที่จดจำกันเป็นเป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review