SAVE 23%

฿249 ฿325
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ผศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ISBN : 9789740214915
Language : thai
Number of Pages : 314
File Size : 33.60 MB
วัดร้างในบางกอก
ค้นหาอดีตของกรุงเทพฯ จากซอกมุมที่ถูกลืม
ผู้เขียน ผศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ปัจจุบันวัดในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสวยงาม เครื่องรางของขลัง พร้อมอุดมไปด้วยพุทธพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีวัดอีกจำนวนไม่น้อยที่หลบอยู่ในซอกมุมของกรุงเทพฯ ที่ถูกผู้คนหลงลืม และทิ้งร้างไปนานมากแล้ว เรามักเรียกขานวัดเหล่านี้ว่า "วัดร้าง" ไม่เป็นเพียงแต่ซากปรักหักพังเท่านั้น หากแต่วัดร้างเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างยิ่ง เพราะล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่อยู่ในกรุงเทพฯ แทบทั้งสิ้น

หนังสือ "วัดร้างในบางกอก" เล่มนี้ เป็นผลงานที่ "ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร" ได้สืบค้น สำรวจ แล้วนำมาวิเคราะห์เรียบเรียงอย่างเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงกับคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ย้อนหาชุมชนในอดีตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคต เฉกเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า "อดีตเป็นเงาของปัจจุบันที่จะส่องให้อนาคตสว่าง" และหนังสือเล่มนี้จะช่วยส่องสว่างให้คนไทยทุกคน ค้นหาอดีตของกรุงเทพฯ จากซอกมุมที่ถูกลืม
สารบัญ
- ทำไมต้องไป "วัดร้าง"
- วัดภุมรินทร์ราชปักษี "ราชปักษี" ที่ไร้คนเหลียวแล
- วัดน้อยทองอยู่ ใครจะรู้ว่าอยู่ที่ไหน?
- วัดสวนสวรรค์ บางยี่ขัน สวนสวรรค์ที่ถูกลืม
- วัดพิกุลใน ย้ายไปย้ายมา
- วัดอังกุลา มีหลวงพ่อดำกับเหล่าลูกศิษย์
- วัดโคกโพธิ์ราม วัดปู่เถร วัดกระดังงา 3 วัดร้างชานเมืองบางกอก
- วัดใหม่เชิงเลน วัดร้างที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
- วัดสุุวรรณคีรี วัดร้างบนเส้นทางสายเก่า
- วัดใหม่วิเชียร พระพุทธไสยาสน์กลางสวนลึกกับรถไฟฟ้าหลังวัดร้าง
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review