SAVE 10%

฿338 ฿375
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : Grace Chen (Chen Yue Ching)
ISBN : 978-616-04-5274-3
Language : thai
Number of Pages : 410
File Size : 30.52 MB
"หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งคัมภีร์อาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงกฎการกิน 6 ประการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น รวมถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติ ของร่างกาย อีกทั้งแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยการกิน พร้อมเมนูอาหารทั้งหมด 82 เมนูที่เหมาะกับผู้ป่วย แต่ละโรคและคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะความดัน น้ำตาล และไขมันในเลือดสูง ไปจนถึงเด็กและสตรี อีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของคนที่เคยรักษาโรคด้วยเมนูเพื่อสุขภาพดังกล่าวแล้วหายป่วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อยากหันมาดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกิน"

Write a review

Please login or register to review
Tags: -