SAVE 20%

฿100 ฿125
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : สถาพร ฉันท์ประสูตร
ISBN : 9786160417070
Language : thai
Number of Pages : 138
File Size : 9.85 MB
เมื่อได้ยินคำว่า "นักเลง" คุณนึกถึงอะไร หลายคนนึกไปถึง "นักเลงหัวไม้" ในทางเกะกะระรานชาวบ้านไปทั่วเข้าให้! จริงๆแล้ว นักเลง หมายถึง คนจริง ที่จริงจังมุ่งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเอาไปผสมกับคำนามอื่นๆ เช่น นักเลงมวย (มุ่งมั่นจริงจังในเรื่องมวย) นักเลงกลอน (มุ่งมั่นในเรื่องแต่งกลอน) นักเลงพนัน (มุ่งมั่นจริงจังหวังเล่นพนันให้ร่ำรวย) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับคำนามที่นำมาประกอบว่าจะนำ "นักเลง" ไปในทางที่ดีหรือไม่ดี "นักเลงภาษา" ชื่อหนังสือเล่มนี้ เมื่อถอดความแล้ว จึงไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง ครูหนอนฯ เขียนนักเลงภาษาเพื่อให้คนจริงทีรักภาษาไทย มุ่งมั่นศึกษาและร่วมสืบทอดภาษาไทยอย่างจริงจังต่อไป แต่วิธีการเรียนรู้ฉีกกฏเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งโคลงโลกคณิต โวหารสามชั้น กลเม็ดเคล็ดกลอน เคล็ดวิชาโคลง สิ่งล้ำยุคในวรรณคดีไทย ฯลฯ ที่รอให้คุณหาคำตอบจากความเป็นนักเลงภาษา จะรอช้าอยู่ทำไม ถึงเวลาแล้วทมี่คุณจะแสดงความเป็นนักเลงของคุณออกมาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการพร้อมใจมาเป็นนักเลงภาษา (ไทย) กัน

Write a review

Please login or register to review