SAVE 21%

฿155 ฿195
Type : Ebook
Year of Publish : 2017
Publisher : SE-ED
Author : เกศจิรา บุญตระกูล (ครูพี่เกศ)
ISBN : 9786160838387
Language : thai
Number of Pages : 193
File Size : 128.54 MB
"พิชิต 100 คะแนนเต็ม!! O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย โดย ครูพี่เกศ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ครบทุกประเด็น เสริมด้วยเทคนิคช่วยจำดี ๆ ไปใช้ตอนสอบ และข้อสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ ย้อนหลังไล่เรียงจนถึงข้อสอบปีปัจจุบัน มาวิเคราะห์คัดกรองข้อต่อข้อ เพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่อง ๆ โดยในแต่ละเรื่องได้วางแผนลำดับเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย โดยมีเฉลยอธิบายแนวทางในการตอบไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเตรียมความพร้อม ให้มีความเข้าใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
1. ธรรมชาติของภาษา
2. เสียงในภาษาไทย
3. พยางค์
4. คำเป็น-คำตาย
5. คำครุ-คำลหุ
6. คำและความหมายของคำ
7. คำความหมายกว้าง-แคบ
8. คำความหมายโดยตรง-โดยนัย
9. ชนิดและหน้าที่ของคำ
10. คำไทยแท้
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังระดับประเทศ
คำนิยม
"พี่เกศทำให้หนูอยากมาเรียนพิเศษ เพราะพี่เกศสอนแบบมีวิธีการจำ เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนพิเศษ รักพี่เกศค่ะ"
-- ภัทรวดี วิชัยยะ (สไมล์) --
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"ติดตามหนังสือของพี่เกศมาตลอดเลย เป็นหนังสือที่เข้าใจง่าย คือเวลาอ่านแล้วมีข้อสงสัย หนังสือของพี่เกศก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ นอกจากเข้าใจง่ายแล้วเนื้อหาสาระก็แน่นไม่แพ้กัน บอกเลยว่าหนังสือของพี่เกศวิชาการครบเครื่องจริง ๆ หนูสอบติดได้ก็เพราะพี่เกศ"
-- วรัทยาภัสทร์ ยิ่งธนภัทร์ธาดา (แพท) --
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"เรียนกับครูพี่เกศได้ทั้งความรู้และความสนุกค่ะ บอกแนวข้อสอบและเก็งข้อสอบได้ตรงมาก ๆ ช่วยให้อ่านหนังสือง่า่ยขึ้น ทำให้สามารถทำคะแนนในการสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ และ GAT ไทยได้น่าพอใจมากค่ะ"
-- ชนิภรณ์ พลากร (เตย) --
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Write a review

Please login or register to review