SAVE 19%

฿69 ฿85
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 76
File Size : 12.7 MB
การเริ่มต้นคงจะไม่สวยงามเหมือนหน้าตาไอศกรีมนัก เพราะจะต้องเผชิญกับสภาพการตลาดที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด และพร้อมที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้แพ้ได้บนเวทีธุรกิจนี้ เพียงเพราะขาดเข็มทิศนำทาง จากความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าของผู้ประกอบการ จึงเป็นที่มาของคู่มือาชีพสำหรับผู้ทำธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด

Write a review

Please login or register to review
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: