SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : Janice Vancleave เขียน ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ แปล
ISBN : 9786160410187

Number of Pages : 262
File Size : 41.8 MB
แนะนำตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 35 เรื่อง ใน 5 ประเภท ได้แก่ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์โลก และฟิสิกส์ แนะนำวิธีการและขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อโครงงาน การเก็บข้อมูล ออกแบบการทดลอง จนถึงสิ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียนรู้และค้นพบจาการทำโครงงาน พร้อมแนวคิดเพื่อพัฒนาโครงงานของตัวเอง และเคล็ดลับความสำเร็จในการทำโครงงาน และตัวอย่างโครงงานที่น่าสนใจ

Write a review

Please login or register to review