฿95
Type : Ebook
Author : น.ต.ธิติมา ช้างพุ่ม
Publisher : Nanmeebooks


Number of Pages : 36
File Size : 11.4 MB
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54 ที่บ้านไร่ สำลีและสำเหร่เป็นเพื่อนกัน สำเหร่นั้นเป็นผู้ชาย มีหน้าที่พาสัตว์ตัวผู้ทั้งหลายออกไปทำงาน นำผลิตผลต่างๆไปเร่ขาย ส่วนสำลีเป็นผู้หญิง มีหน้าที่มำงานบ้าน เตรียมอาหารและขนมไว้ต้อนรับผู้ชายเวลากลับมา วันหนึ่งพวกผู้ชายไม่พอใจที่ตนทำงานเหนื่อย แต่พวกผู้หญิงอยู่บ้านเฉยๆ จึงต่อว่า ทำให้พวกผู้หญิงไม่พอใจและยื่นข้อเสนอให้แลกหน้าที่กันทำ เมื่อพวกผู้หญิงทำงานก็ทำได้ไม่ดีเท่าผู้ชาย และผู้ชายก็ทำงานไม่ดีเท่าผู้หญิง แล้วพวกเขาจะทำอย่างไรกันต่อไป

Write a review

Please login or register to review