฿95
Type : Ebook
Author : สุรศักดิ์ พุ่มรัก
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160410743


File Size : 16.2 MB
เอ๊ะ! สตางค์สิบบาทของใครหล่นอยู่บนถนน สิบบามใช้ซื้อไอศกรีมได้ตั้งหลายแท่ง ถ้าโหน่งเป็นคนทำหาย คงจะเสียใจมากแน่ๆ ส่งเสริมเสริมให้เด็กๆมีความซื้อสัตย์ ไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง เพราะไม่ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะมีมูลค่ามากหรือน้อย เจ้าของย่อมต้องการได้คืน

Write a review

Please login or register to review