- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : Michael Buckley เขียน รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต แปล
Publisher : Nanmeebooks


Number of Pages : 202
File Size : 24.4 MB
การพิจารณาคดีเทพนิยายแห่งศตวรรษ ในเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง ทุกคนต้องมีวันที่ได้ขึ้นศาลแม้แต่หมาป่าใจร้าย คุณเคนิสถูกนำตัวขึ้นศาลเพราะอาชญากรรมในอดีตและศาลเถื่อนของนายกเทศมนตรีโพแดงตั้งใจจะเอาผิดเขาให้จงได้ ขึ้นอยู่กับตระกูลกิรมม์ที่ต้องเปิดโปงหลักฐานเพื่อช่วยเพื่อนของพวกเธอ แต่ซาบรีนาสงสัยว่าพวกเธอทุกคนจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าถ้าหมาป่าถูกขังอยู่ในคุกแม้จะหวาดวิตก ซาบรีนากับดาฟเน น้องสาวของเธอก็ช่วยกันสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

Write a review

Please login or register to review
Related Products