- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : อินทรายุทธ เทพคุณ และ พาณี อิทธิบำรุงรักษ์
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160411245


File Size : 26.6 MB
สารภี เด็กหญิงชั้น ป.5 ไม่รู้เลยว่า หนังสือเก่าในมือเธอ จะเป็นกุญแจที่พาเธอย้อนเวลา กลับไปยังทะเลของมหายุคพาลีโอโซอิก ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ทั้งไทรโลไบต์ นอติลอยด์ แอมโมไนต์ แมงป่องทะเล สัตว์ทะเลเหล่านี้ต่างต้องการรู้ความลับ อันยิ่งใหญ่จากเธอ ผู้มาจากอนาคต เพราะนั่นคือหนทางอยู่รอดของพวกมัน

Write a review

Please login or register to review