- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 978-616-04-1235-8


File Size : 14.9 MB
วันนี้วันเกิดของเบลล่า แม่หนิงจึงปลุกเบลล่าแต่เช้าตรู่เพื่อชวนไปตักบาตร เบลล่าเรียนรู้ วิธีการตักบาตรจากพ่อและแม่เริ่มตั้งแต่การเตรียมของใส่บาตร การใช้คำเรียกพระสงฆ์ ข้อควรปฏิบัติระหว่างตักบาตร และวิธีกรวดน้ำหลังจากตักบาตรเสร็จ วันเกิดปีนี้ช่างเป็นวันเกิดที่เบลล่าสนุก อิ่มบุญ และได้ความรู้เต็มเปี่ยมจริงๆ

Write a review

Please login or register to review