฿245
Type : Ebook
Author : ประภัสสร เสวิกุล
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160412570

Number of Pages : 370
File Size : 40.2 MB
เป็นเรื่องราวของลูกผู้ชายที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมและความอยุติธรรม นั่นก็คือ "ล่องจุ๊น" เด็กหนุ่มผู้แกร่ง กล้า และอัดแน่นด้วยความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งนับวันจะหาได้ยากยิ่งในสังคมยุคดิจิตอลและโลกไร้พรมแดน แม้จะเลือดร้อน บุ่มบ่าม แต่ก็รักความถูกต้องยุติธรรม ไม่รังแกใครและก็ไม่ยอมให้ใครรังแก หลายต่อหลายครั้งที่ต้องเพลี่ยงพล้ำ หลายต่อหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดรวดร้าว แต่ไม่เคยมีแม้ขณะเดียวที่ "ล่องจุ๊น" จะยอมแพ้ต่อชะตากรรม

Write a review

Please login or register to review