- SOLD OUT -

Type : Ebook
Author : ละเวง ปัญจสุนทร
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160412655


File Size : 11.1 MB
"ความรัก" เป็นคำง่ายที่พูดยากเมื่อมันต้องออกจากปากคนที่มีครอบครัวแล้วใจยังมีใครอีกคนไม่ลืมเลือน เค้ามีทั้งเธอที่เป็นอดีตและอีกคนเป็นปัจจุบัน จะต้องทำอย่างไรกับใจที่ยังผูกพัน

Write a review

Please login or register to review