฿275
Type : Ebook
Author : ประภัสสร เสวิกุล
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160406081

Number of Pages : 417
File Size : 35.9 MB
ตำนานความรัก และคำมั่นสัญญาแห่งรักของหญิงชายคู่หนึ่งที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค กระทั่งความมุ่งมั่นและมั่นคงในรัก พาทั้งสองไปถึงยังจุดหมายปลายทางคือ “วิหารแห่งความรัก” อันศักดิ์สิทธิ์ที่หนุ่มสาวชาวทะเลทรายใฝ่ฝันหา กระทั่งทำให้โลกในอดีตและปัจจุบันมาบรรจบพบกันได้ เรื่องในอดีตดำเนินควบคู่ไปกับเรื่องราวความรักในโลกปัจจุบัน ระหว่างสถาปนิกหนุ่มกับทายาทสาวของนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่โตแห่งหนึ่งในเมืองจีน คนรักในปัจจุบัน (วาริท และดวงดาว) ซึ่งก็คือคนรักในอดีต (ยิลดิซ และมูรัค) ต่างตระหนักในคุณค่าของความรัก ทั้งเก็บรักษามันอย่างหวงแหนด้วยความสุขและภาคภูมิ กระทั่งก่อเกิดเป็นรักนิรันดร์แม้เมื่อในอีกพันกว่าปีให้หลัง จากชื่อเรื่อง “มงกุฎดาริกา” ผู้เขียนเปรียบเทียบให้เห็นว่า ดวงดาวที่ทอแสงสุกใสในคืนแรมย่อมไม่มีราคาเท่าเทียมกับมงกุฎเพชร เว้นแต่คนที่รู้ค่าและนำดาวแต่ละดวงมาร้อยเรียงเป็น “มงกุฎดาริกา” เพื่อสวมศีรษะคนที่ตนรักในยามยาก แม้ว่า “มงกุฎดาริกา” นั้น จะจับต้องหรือตีราคาไม่ได้ แต่คุณค่าของมันจะสูงส่งอยู่เสมอในจิตใจของผู้ครอบครอง ซึ่งจะมีความสุขและภาคภูมิทุกครั้งที่แหงนหน้าขึ้นมองดวงดาวบนท้องฟ้า

Write a review

Please login or register to review