SAVE 0%

฿349 ฿350
ผู้แต่ง : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 550
ขนาดไฟล์ : 46.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
ระบบไฮดรอลิก เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมเนื้อหาของระบบไฮดรอลิกโดยละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา รายละเอียด การทำงานของอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงเรื่องของระบบพรอพอร์ชันนัลและคาร์ทริดจ์วาล์ว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป

Write a review

Please login or register to review