฿135
ผู้แต่ง : รัฐไท พรเจริญ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 184
ขนาดไฟล์ : 19.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานของผู้เขียนทั้งจากการเรียนและการสอนเอาไว้ โดยผู้เขียนมีความตั้งใจอยากจะเห็นผู้ที่เรียนในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ สามารถทำการคิดและเขียนภาพด้านของผลิตภัณฑ์ได้ จึงนำเสนอเทคนิคและวิธีการในการเขียนภาพเชิงสเก็ตช์ที่เข้าใจง่ายและสามารถเขียนได้เร็ว รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการลงสี Yoken ที่ง่ายและเหมาะกับการนำเสนอความคิดขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเขียนเส้นอีกมากมายหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานโมเดลและต้นแบบที่เป็น Prototype ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมอยู่ด้วย

Write a review

Please login or register to review