FREE
Type : Ebook

Author : อ.พรพิไล เลิศวิชา


Number of Pages : 161
File Size : 13.4 MB
หนังสือเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คุณครูทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศเรา ครูคนหนึ่ง กุมชะตาชีวิตเด็กๆไว้ในกำมือนับร้อยนับพัน หรืออาจถึงหมื่นคน ครูไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหนังสือ แต่ครูเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์

Write a review

Please login or register to review
Related Products