SAVE 16%

฿159 ฿190
Type : Ebook
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
Publisher : People Media


Number of Pages : 98
File Size : 19.3 MB
เศรษฐีเงินล้าน อาหารรวยด่วน” ผ่านการรังสรรค์เมนูจากอาจารย์ ลักขณา หวนระลึก ที่มีประสบการมาอย่างโชกโชนเปิดร้านขายอาหารมากว่า 20 ปี และด้วยอุดมการณ์จากผู้สอนจึงรับรองได้ว่าทุกสูตรที่นำเสนอใครทำก็รวยได้ ขอให้อ่านตั้งแต่ต้นไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายรับรองว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

Write a review

Please login or register to review