SAVE 18%

฿40 ฿49
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์


Number of Pages : 81
File Size : 36.1 MB
ความเชื่อเรื่องนรกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนโบราณเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะต้องไปพบพญายม แต่ลักษณะของ ผู้คุมแดนนรก แต่ละศาสนาย่อมแตกต่างกันออกไป ในเล่มนี้จึงรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใกล้ชิดความตาย มาให้อ่านกันอย่างจุใจ แต่พออ่านจบแล้วคงไม่มีใคร อยากเจอ

Write a review

Please login or register to review