SAVE 20%

฿52 ฿65
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : วีระศักดิ์ สุยะลา เขียน


Number of Pages : 96
File Size : 13.7 MB
เรื่อง \"คำใส\" เป็นวรรณกรรมเยาวชนคนอีสานยุคใหม่ ที่ผสมผสานภาพความบรสุทธิ์ของเด็กๆ ในวัยเดียงสา ภาพของพ่อแม่ที่มานะบากบั่นต่อสู้กับความยากลำบากและภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภาพของชีวิตยุคใหม่ที่แทรกซึมเข้าสู่พ้นที่ชนบทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการให้สมดุลลงตัวได้ ทั้งนี้นวนิยายเยาวชนเรื่องนี้ใช้กลวิธีเรียบง่าย เพื่อสื่อสารที่เรียบง่าย หากแต่ให้ข้อคิดอันมีคุณค่าแก่ผู้อ่านว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด : Nanmeebooks

Write a review

Please login or register to review