SAVE 20%

฿158 ฿198
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : สว่าง คงยก เขียน
ISBN : 978-616-04-0663-0

Number of Pages : 169
File Size : 92.6 MB
พ่อของจอม จำเป็นต้องพาครอบครัวอพยพออกจากหมู่บ้าน เมื่อหมดฤดูทำนา เพื่อหางานทำในท้องถิ่นอื่น แต่พวกเขากลับต้องผจญกับปัญหามากมาย จึงตัดสินใจกลับบ้าน และพบว่าหมู่บ้านได้รับการพัฒนา โดยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนในหมู่บ้าน

Write a review

Please login or register to review