SAVE 20%

฿156 ฿195
ผู้แต่ง : ประพันธ์ ชานนท์ บรรณาธิการต้นฉบับ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 54
ขนาดไฟล์ : 13.9 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
คู่มือการเพาะปลูกกล้วยที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่องเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ • ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักส่วนต่างๆของกล้วย ถิ่นกำเนิดและประวัติการปลูกในประเทศไทย • แนะนำวิธีเพาะ เรียนรู้วิธีปลูกกล้วยเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การเพาะกล้า กล้วยการดูแลรดน้ำรู้จักโรคและศัตรูของกล้วยการเก็บกล้วยการปลูกกล้วยแบบกลับหัวปฏิทินการปลูกการแปรรูปและ การนำกล้วยมาทำอาหาร • เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากกล้วยวิธีเลือกซื้อกล้วยและสายพันธุ์การนำส่วนต่างๆของกล้วยมาใช้ประโยชน์ : Nanneebooks, นานมีบุ๊คส์

Write a review

Please login or register to review