฿170
ผู้แต่ง : อรุณี ตันศิริ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 130
ขนาดไฟล์ : 66.29 mb
ISBN : 9789741868858
ประเภทหนังสือ : ebook
ประวัติ เรื่องราวและความสำคัญเกี่ยวกับวัดโพธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ UNESCO ยกย่องว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็น \"มรดกแห่งความทรงจำโลก\"

Write a review

Please login or register to review