฿180
ผู้แต่ง : ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 162
ขนาดไฟล์ : 145.46 mb
ISBN : 9789741872138
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่แสดงถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น คิดอย่างกว้างขวาง และวิธีการนำเสนอของผู้เขียนที่นำเสนอประเด็นหลักที่ควรทราบให้แก่ผู้อ่านได้คิดต่อ เมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสำนึกรักในความเป็นไทย และเพลิดเพลินด้วยภาพประกอบที่สีสันสวยงามเหมาะที่จะเป็นหนังสือประกอบการเรียน หรืออ่านนอกเวลาก็สร้างความเพลิดเพลินได้เช่นเดียวกัน

Write a review

Please login or register to review