฿120
ผู้แต่ง : สวนิต พิมพ์สาร
สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 66
ขนาดไฟล์ : 191.27 mb
ISBN : 9789741868925
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเผยแพร่วิถีชีวิตชาวนาไทยเกษตรกรที่ผลิตข้าวให้คนไทยรับประทาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Write a review

Please login or register to review