SAVE 30%

฿385 ฿550
Type : Ebook
Year of Publish : 2016
Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ISBN : 9786163980731
Language : thai
Number of Pages : 350
File Size : 8.14 MB
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์  แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้  แต่การรักษาด้วยยามีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้พัฒนาไปเร็ว  หนังสือยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์เล่มนี้  เขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน  รวมถึงเข้าใจบทบาทการทำงานของยาเหล่านี้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างข้อ  ชีวโมเลกุลในโรคข้อเสื่อม โพลีซัลเฟตไกลโคซามิโมไกลแคนเพนโตซานโพลีซัลเฟต กลูโคซามีน คอนตรอยตินซัลเฟต เททระไซคลินไดอะเซอรีน ไฮยาลูโรแนน  ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โอเมกา-3 สมุนไพร  พลาสมาอุดมเกล็ดเลือด และยังได้กล่าวถึงยาที่ควรหลีกเลี่ยงในโรคข้อเสื่อม

สุกร หมู

Write a review

Please login or register to review
Related Products