SAVE 30%

฿315 ฿450
ผู้แต่ง : ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 296
ขนาดไฟล์ : 13.80 mb
ISBN : 9786163982780
ประเภทหนังสือ : ebook
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ \"ปฎิวัติเขียว\" (Green revolution) ตกอยู่แก่ชาวนาที่มีพื้นที่นาที่อุดมด้วยน้ำและธาตุอาหารจากปุ๋ย สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งชาวนาในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีน้ำน้อยไปหรือมากไป ดินไม่ดี สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการลงทุนใช้ปัจจัยการผลิต ต้นข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม วิทยาการที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฎิวัติเขียวน้อย

Write a review

Please login or register to review
Related Products