SAVE 30%

฿455 ฿650
ผู้แต่ง : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (ม.ล.)
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 364
ขนาดไฟล์ : 15.90 mb
ISBN : 9786163980151
ประเภทหนังสือ : ebook

พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่ามีที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปของชนชาวล้านนากลับมีลักษณะที่ผสมผสานเอารูปแบบและประเพณีในคติลัทธิมหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างไปจากหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์  การให้ความหมายแท้จริงต่อพระพุทธรูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันมองข้ามไป (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มดรรชนีค้นชื่อ บุคคล วัด พระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป)

Write a review

Please login or register to review
Related Products