฿150
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ISBN : 9786163980663
Language : thai
Number of Pages : 100
หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีไฟในการเขียนหนังสือวิชาการเพื่อประโยชน์ของอาจารย์เองและวงการวิชาการของประเทศไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products