฿580
ผู้แต่ง : รศ. ดร.โสระยา ร่วมรังสี
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 304
ขนาดไฟล์ : 9.50 mb
ISBN : 9789746729734
ประเภทหนังสือ : book
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต การพักตัว ตลอดจนความต้องการด้านการปลูกเลี้ยง และการเก็บรักษา คุณภาพของหัวที่เก็บเกี่ยวในฤดูปลูกก่อนมีผลต่อการเจริญเติบโต และ การพัฒนาในฤดูถัดไป การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกประเภทหัวซึ่งส่วนใหญ่มีระยะพักตัว จึง ต้องใช้เวลานานกว่าพืชหลายชนิด ในการได้ข้อมูลเชิงลึก

Write a review

Please login or register to review
Related Products